Tag kontakt

Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Kontakta oss

Har du någonting du vill kontakta oss gällanden? Här kommer kontaktuppgifterna till styrelsen. Kontaktuppgifterna till de olika åldersgruppsansvariga hittar du under åldersgrupper och sedan den specifika åldersgruppen.

Styrelse

Kårchef: Nela Söderman
Ansvarar för helheten i kåren
Kontakt: nela.soderman(at)yahoo.com

Vice kårchef (uppdragschef): Sara Huldén
Kontakt: sara.linnea.hulden@gmail.com

Kårsekreterare: Axel Ramberg
Skriver protokollen från styrelsens möten och petar runt i medlemsregistret

Kårekonom: Joakim Nordling
Sköter kårens ekonomiska ärenden
Kontakt: joakim.nordling(at)abo.fi

Styrelsemedlem (programchef) : Sofie Törnroos
Kontakt: sofie.tornroos(at)abo.fi

Styrelsemedlem: Wille Kreutzman
Kontakt: wille.kreutzman(at)gmail.com

Styrelsemedlem: Nanna Vartio